Sök gällande tillståndAnge ett eller flera val för att filtrera din sökning

Sökresultat

Antal träffar: 9
SE.147.0001
Linköpings kommun
Aviation Technical Training
Flygteknikprogrammet, Byggnad 3
Nobymalmsvägen 1
585 99 Linköping
Tel: +46 (0)13-20 76 00
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
    • TA3 - Helicopter Turbine, Conversion course from TA1
  • B1 - Category
    • TB1.3 - Helicopters Turbine
    • TB1.4 - Helicopters Piston, Conversion course from TB1.3
  • B2 - Category
    • TB2 - Avionics Conversion Course from TB.1.3
SE.147.0002
Nyköpings Kommun
Flygteknik Technical Training
General Schybergs väg 12-14
611 92 Nyköping
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
  • B1 - Category
    • TB1.1 - Aeroplanes Turbine
  • B2 - Category
    • TB2 - Avionics, Conversion course from TB1.1
SE.147.0003
Västerås Stad
Aviation College of Sweden
Hässlögatan 2
72131 Västerås
Tel: +46(0)21397518
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
  • B1 - Category
    • TB1.1 - Aeroplanes Turbine
SE.147.0004
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Luftfartsvägen 11
972 54 Luleå
Tel: +46 920454342
• Basic
  • B1 - Category
    • TB1.3 - Helicopters Turbine
SE.147.0005
SAAB AB
Tradename: Saab Support and Services Customer Training
581 88 Linköping
Tel: +46 (0)13-18 00 00
• Type
  • B1 - Category
    • T1 - Saab (SF) 340 (GE CT7)
    • T1 - Saab 2000 (RR Corp AE2100)
  • B2 - Category
    • T2 - Saab (SF) 340 (GE CT7)
    • T2 - Saab 2000 (RR Corp AE2100)
SE.147.0006
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
Trade name: SAS Technical Training
SAS Hangar 1, Floor 3
Pilotvägen 20
Arlanda Airport
19587 Stockholm
• Type
  • B1 - Category
    • T1 - Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56)
    • T1 - Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A)
    • T1 - Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
    • T1 - Airbus A330 (GE CF6)
    • T1 - Airbus A330 (PW 4000)
    • T1 - Airbus A330 (RR RB 211 Trent 700)
    • T1 - Airbus A340 (CFM56)
    • T1 - Airbus A350 (RR Trent XWB)
    • T1 - Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56)
    • T1 - Boeing 767-200/300 (PW 4000)
    • T1 - Boeing 767-200/300/400 (GE CF6)
    • T1 - Boeing 767-300 (RR RB211)
  • B2 - Category
    • T2 - Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56)
    • T2 - Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A)
    • T2 - Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
    • T2 - Airbus A330 (GE CF6)
    • T2 - Airbus A330 (PW 4000)
    • T2 - Airbus A330 (RR RB 211 Trent 700)
    • T2 - Airbus A340 (CFM56)
    • T2 - Airbus A350 (RR Trent XWB)
    • T2 - Boeing 737-600/700/800/900 (CFM56)
    • T2 - Boeing 767-200/300 (PW 4000)
    • T2 - Boeing 767-200/300/400 (GE CF6)
    • T2 - Boeing 767-300 (RR RB211)
  • C - Category
    • T4 - Airbus A319/A320/A321 (IAE V2500)
SE.147.0007
Klippans kommun
Flygteknikcenter, Ljungbyhed
Drottningvägen 5
26451 Ljungbyhed
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
  • B1 - Category
    • TB1.1 - Aeroplanes Turbine
    • TB1.2 - Aeroplanes Piston
SE.147.0008
Sigtuna kommun / Arlanda gymnasiet
Tradename: Aircraft Academy of Sweden
SAS Hangar 1, våning 3-fack 3
Pilotvägen 20
190 60 Stockholm-Arlanda
Tel: +46 018-727 00 00
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
    • TA3 - Helicopters Turbine
SE.147.0009
Ronneby Kommun
Ronneby FlygteknikUtbildning
• Basic
  • A - Category
    • TA1 - Aeroplanes Turbine
    • TA3 - Helicopters Turbine